Primeri montaže

Predstavljena navodila za montažo veljajo za opečne oblike.

Plošče zmeraj polagamo v smeri od levega napušča proti desnemu napušču, in sicer tako, da se desna plošča (to ploščo polagamo) podrine pod levo (že položeno) samo za 1 val.

  Priprava ostrešja

  Elementi ostrešja

  Stik z zidom

  Vetrne obrobe

  Lom, žlota, žleb

  Pokrivanje strehe

  Vrstni red pokrivanja

  Frčade in dimniki

  Slemenjaki

  Snegobrani